Học

35:00 phút 150 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Sinh viên cười

Diễn viên: Cát Phượng, Thanh Tuấn, Thuỳ Dương

Đạo diễn: Bá Trung Vọng

Người ta bảo đi một ngày đàng học một sàn khôn. Nhưng nhà này cả cô chủ và osin không cần đi đâu cũng có thể học được vì lừa đảo đã tới tận nhà.