Tư Gàn Hết Dám Gàn

33:00 phút 405 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Thanh Tuấn, Phi Phụng, Thuỳ Dương, Kim Chi

Đạo diễn: Bá Trung Vọng

Những hộ gia đình nghèo đã sinh hoạt quen với nguồn  nước sông hồ không đảm bảo chất lượng nhưng khi có cơ hội được lắp đặt nước máy đảm bảo chất lượng thì không lắp.