37 - 73

36:00 phút 2 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: Gói VOD-VIP160 dùng thử

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Phương Dung, Tô Thiên Kiều, Tiểu Bảo Quốc, Bảo Khương, Tuyền Mập

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

37 hay 73 thì vẫn muốn lấy vợ. Vậy mục đích lấy vợ của người chồng 73 tuổi là kiếm một cô vợ mập map, khoẻ mạnh để thành một Ô sin cao cấp, Ô sin nước ngoài...