37 - 73

36:00 phút 2 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VIP80 Smart TV/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Phương Dung, Tô Thiên Kiều, Tiểu Bảo Quốc, Bảo Khương, Tuyền Mập

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

37 hay 73 thì vẫn muốn lấy vợ. Vậy mục đích lấy vợ của người chồng 73 tuổi là kiếm một cô vợ mập map, khoẻ mạnh để thành một Ô sin cao cấp, Ô sin nước ngoài...