Phút Sai Lầm

26:00 phút 2 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: VIP160 Smart TV dùng thử

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Bảo Trí, Gia Linh, Minh Trọng, Kim Tuyết, Như Hạnh

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

Giây phút sai lầm vì dại gái đã giúp chữa bệnh nổ của người đàn ông chỉ có ga lăng, manly, lịch sự với gái đẹp.