Làng Trong Phố - Phố Trong Làng: Chàng Bị Hố Hàng

29:00 phút 25 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: Gói VOD-VIP160 dùng thử

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Mai Dũng, Thuỵ Mười, Xuân Thuỳ, Thuỳ Dương

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

Giám đốc "Chàng" trúng mánh bán hàng, nhân viên "may mắn, mánh mung" đem hàng bán lại cho vợ của "Chàng". Người ta bảo tham thì thâm mà thâm thì tham.