Làng Trong Phố - Phố Trong Làng: Đổi Đời

24:00 phút 91 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: Gói VOD-VIP160 dùng thử

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Tiến Luật, Huy Cường, Như Hạnh, Hoàng Lan, Diễm Trinh

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

Xưa nhà nghèo bạn bè luôn đến chơi đầy nhà. Từ khi đổi đời nhà cao cửa rộng bạn bè không còn ai đến. Tại làm sao lại như vậy?.