Rổ Trầu Của Ngoại

24:00 phút 3 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Diễm Kiều, Lê Lộc, Hoàng Yến, Minh Thông, Trần Tuấn

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

Con cháu trong xã hội hiện đại không chấp nhận được việc nhai trầu đã dấu đi rổ đựng trầu của Ngoại. Truyền thống "miếng trầu là đầu câu chuyện" sẽ ra sao...