Họa Vô Đơn Chí

25:00 phút 1 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Bạch Long, Bảo Trí, Ngọc Lan, Dũng Thịnh, Như Hạnh

Đạo diễn: Hoàng Duẩn

Sư phụ và đệ tử cùng có đam mê gà đá. Khi sư phụ bị cúm trong lúc có dịch cúm gia cầm thì đệ tử chỉ biết lo cho bản thân mình không quan tâm đến sư phụ.