Bạch Môn Lầu Lữ Bố Quy Vị

158:00 phút 1 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: VIP160 Smart TV dùng thử

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng

Đạo diễn: Lê Lộc

Lữ Bố nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, nhưng hữu dũng vô mưu. Ông say đắm bên nàng Điêu Thuyền xinh đẹp để rồi mắc bẫy và bị Tào Tháo giết chết.