Trích Đoạn:Thái Bình Công Chúa - Ca Cổ: Hạ Thương - Ca Cổ: Điệu Hò Phu Thê- Trích đoạn: Hàng Tố Mai

4 tập 54:00 phút 2 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VIP80 Smart TV/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Cổ trang, Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Vũ Linh, Tài Linh

Đạo diễn: Xuân Phước

Trích Đoạn:Thái Bình Công Chúa - Ca Cổ: Hạ Thương - Ca Cổ: Điệu Hò Phu Thê- Trích đoạn: Hàng Tố Mai