Hạch Tội Táo Quân

90:00 phút 118 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Tạp Kỹ

Diễn viên: Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường

Đạo diễn: Nguyễn Quang Minh

Lợi dụng chức quyền, Táo quân làm nhiều điều sai quấy ở hạ giới, đồng thời báo cáo sai sự thật với Ngọc Hoàng. Liệu ai sẽ hạch tội của Táo quân?

Tiếp theo