Cờ Nghĩa Giồng Sơn Quy

122:00 phút 29 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Cổ Trang

Diễn viên: Thoại Mỹ, Đào Vũ Thanh

Đạo diễn: Thoại Mỹ, Đào Vũ Thanh

Không chịu cảnh mất nước nhà tan, người anh hùng áo vải Trương Định lấy vùng Gò Công làm bản doanh, xây dựng các căn cứ địa kháng chiến chống Pháp.