Nặng Gánh Giang San

173:00 phút 103 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gói Sân Khấu Xưa

Diễn viên: Vũ Luân, Thanh Ngân, Chí Linh

Đạo diễn: Lê Lộc

Dương Anh Kiệt là nguyên soái tài giỏi của Trung Nguyên. Trong lần giao chiến, anh bị thương nặng và được công chúa của địch cứu giúp và trở thành phò mã Hung Nô.