Bụng Làm Dạ Chịu

107:00 phút 43 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gói Sân Khấu Xưa

Diễn viên: Bảo Quốc, Duy Phương, Vân Hà

Đạo diễn: Lê Văn Lộc

Chỉ vì lười nhác mà thích vênh váo, Hai Lười ba hoa mình là thầy Hít, chỉ cần ông hít là biết ngay thứ cần tìm đang ở đâu. Tai họa ập đến khi nhà vua mất báu vật …