Chổm Làm Vua

74:00 phút 35 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gói Sân Khấu Xưa

Diễn viên: Minh Nhí, Hồng Vân, Lê Vũ Cầu

Đạo diễn: Hà Minh Tuấn

Nhà vua sắp băng hà mà không có con trai nối dõi, trong khi nội bộ tranh giành quyền lực. Tể tướng bí mật cho người thân cận tìm chúa nhỏ thất lạc trong dân gian.