Duyên Phận

158:00 phút 62 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Gói Sân Khấu Xưa

Diễn viên: Minh Vương, Phương Hồng Thủy

Đạo diễn: Xuân Phước

Vượt qua sự đố kỵ và các thủ loạn chi lìa của kẻ xấu, cuối cùng giám đốc trẻ Trần Đạt và cô kế toán Mỹ Ly cũng được hạnh phúc bên nhau.