Vực Thẳm Cuộc Đời

181:00 phút 12 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Đạo diễn: Hoàng Dũ

Ngọc Mai là cô gái đáng thương. Vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô đã mắc mưu và bị hại đời con gái. Sóng gió cuộc đời của cô bắt đầu từ đây …

Tiếp theo