WWE Smackdown 979

85:00 phút 31 lượt 2018 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên:

Câu lạc bộ: Đô vật Mỹ

Giải đô vật Mỹ Smackdown 979