WWE Smackdown 980

87:00 phút 45 lượt 2018 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên:

Câu lạc bộ: Đô vật nhà nghề Mỹ

Đô vật nhà nghề Mỹ Smackdown tập 980