Osin thời @

18:00 phút 1 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VIP80 Smart TV/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Kiều Linh, Mai Sơn, Lê Nam, Hiền Nhi

Đạo diễn: Mai Sơn

Osin thời @ không chỉ giải quyết các vấn đề về việc nhà của gia chủ mà còn là những chuyên gia tâm lý giải quyết tất cả vấn đề phát sinh trong gia đình chủ.