Quan keo gặp nạn

39:00 phút 3 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ Sân Khấu Xưa

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Hoài Linh, Bảo Trí, Nhựt Trung, Ngọc Trâm, Bé Nguyễn Huy

Đạo diễn: Xuân Phước

Quan Huyện Keo bồn rút tiền của dân làng được 100 lạng. Nhưng khi Quan Huyện Keo gặp Trạng Nhóc cho một đơn thuốc phát tâm cứu mạng với giá bằng số tiền trên.