Sương Khói Đồng Hoang

39 tập 46:00 phút 2.596 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB/ SmartTV: SCTV - 3TB/ SmartTV: SCTV - 1TB/ ĐTDĐ: SCTV/ SmartTV: TV_SCTV/ ĐTDĐ: DD_SCTV/ VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Huy Khánh, Trương Minh Quốc Thái, Cao Minh Đạt, Lâm Hải Sơn, Baggio

Đạo diễn: Nguyễn Dương

Phim bắt đầu từ những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ kéo dài hơn 20 năm hòng tìm mảnh bản đồ thất lạc đã đẩy nhiều người vào vòng tranh đấu, tù tội…

Chọn Tập