Sương Khói Đồng Hoang

39 tập 46:00 phút 1.969 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Huy Khánh, Trương Minh Quốc Thái, Cao Minh Đạt, Lâm Hải Sơn, Baggio

Đạo diễn: Nguyễn Dương

Phim bắt đầu từ những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ kéo dài hơn 20 năm hòng tìm mảnh bản đồ thất lạc đã đẩy nhiều người vào vòng tranh đấu, tù tội…

Chọn Tập