Sương Khói Đồng Hoang

39 tập 46:00 phút 1.625 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Huy Khánh, Trương Minh Quốc Thái, Cao Minh Đạt, Lâm Hải Sơn, Baggio

Đạo diễn: Nguyễn Dương

Phim bắt đầu từ những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ kéo dài hơn 20 năm hòng tìm mảnh bản đồ thất lạc đã đẩy nhiều người vào vòng tranh đấu, tù tội…

Chọn Tập