Dấu Chấm Hỏi

18:00 phút 0 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Kiều Linh, Mai Sơn, Thanh Tùng

Đạo diễn: Kiều Linh

Dấu hỏi lớn dành cho những đứa trẻ sẽ trưởng thành như thế nào khi mà không có cha mẹ và người thân bên cạnh???

Tiếp theo