Đến Trường

22:00 phút 0 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Có phí - Sân Khấu Xưa/VIP80/VIP99/VIP160 Smart TV/VIP80 Smart TV/Smart TV: VIP160 Smart TV dùng thử

Thể loại: Hài - Tạp kỹ

Diễn viên: Kiều Linh, Tấn Bo, Mai Sơn, Tiến Luật

Đạo diễn: Tí Hon

Hài của Kiều Linh và Mai Sơn khác hoạ những mơ ước của trẻ em vùng sâu vùng xa mơ ước được đến trường thêm hỗ trợ của Tấn Bo và Tiến Luật.