Lực Lượng Đặc Nhiệm SPD: Tập 8 - Ánh Cầu Vồng

24:00 phút 8 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Phim Hoạt Hình

Diễn viên: Ryuji Sainei, Tsuyoshi Hayashi

Đạo diễn: Katsuya Watanbe

Ánh cầu vồng một năm chỉ hiện lên có duy nhất một lần. Các thế lực đen tối âm mưu hủy hoại hoạt động này bằng mọi giá.