Trả Giá

42 tập 46:00 phút 2.299 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Trương Minh Quốc Thái, Phương Ngân, Trí Quang, Như Phúc, Băng Di, Phùng Ngọc Huy

Đạo diễn: Đinh Đức Liêm

“Trả giá” là bộ phim hấp dẫn về đề tài hôn nhân – gia đình, tâm điểm là nhân vật Bách - người đàn ông tham vọng với lối sống sai lầm dẫn đến nhiều bi kịch.

Chọn Tập