Nhà Ông Hoàng Có Ma

36 tập 45:00 phút 10.397 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Ngọc Lan, Đông Dương, Hoàng Mập, Đặng Thu Thảo

Đạo diễn: Hoàng Mập

Phim xoay quanh gia đình ông hội đồng có tiếng trong một vùng, với nhiều mâu thuẫn và xảy ra nhiều rắc rối, dẫn đến các tình huống từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Chọn Tập