WWE Summerslam 2018

223:00 phút 505 lượt 2018 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên: WWE Summerslam 2018

Câu lạc bộ: Đô vật nhà nghề Mỹ

Đô vật nhà nghề Mỹ Summerslam năm 2018