Thế giới E-Sport ngày 27/08/2018

12:00 phút 21 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bản Tin SSport

Vận động viên: Thế giới E-Sport ngày 27/08/2018

Câu lạc bộ: Thế giới E-Sport ngày 27/08/20

Thế giới E-Sport ngày 27/08/2018