Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn - Lê Như

03:00 phút 239 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bolero tổng hợp

Ca sĩ: Lê Như

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn

Lê Như sẽ trình bày một khúc ca về Sài Gòn, những người nữ tự vệ trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, sáng tác: Phạm Minh Tuấn.