WWE Smackdown 997

91:00 phút 135 lượt 2018 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên: WWE Smackdown 997

Câu lạc bộ: Đô vật nhà nghề Mỹ

Đô vật nhà nghề Mỹ WWE Smackdown tập 997 năm 2018