Võ Lâm Phục Sinh

20 tập 43:00 phút 1.684 lượt 2018 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Âu Thoại Vỹ , Huỳnh Trí Hiền , Khương Đại Vệ , Tiêu Chính Nam , Trần Khải Lâm

Đạo diễn: Âu Diệu Hưng

Thời Minh, Đông Xưởng quy thuận triều đình, cậy thế mạnh người đông chèn ép khắp nơi. Quần hùng ẩn nhẫn chờ đợi một vị minh chủ xuất thế, một lần nữa chấn hưng võ lâm.

Chọn Tập