Cuộc Chiến Nữ Quyền

20 tập 43:00 phút 2.582 lượt 2017 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Nguyễn Triệu Tường, Huỳnh Hạo Nhiên, Chung Gia Hân, Chu Thần Lệ, Tô Ngọc Hoa, Trần Khải Lâm, Trần Đình Hân

Đạo diễn: Trần Diệu Toàn

Vợ chồng Thuỷ Phong và Quế Tư bị lôi cuốn vào chuyện hồn ma tân nương giết người, bắt cóc... khi họ muốn thay đổi quê hương Bình An Cốc phong kiến và lạc hậu.

Chọn Tập