Baby Đến Rồi

20 tập 43:00 phút 1.688 lượt 2018 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Lê Nặc Ý, Lý Giai Tâm, Cao Hải Ninh, Từ Vinh, Lư Uyển Nhân, Trần Tú Châu, Huỳnh Trường Hưng, La Lạc Lâm, Ngô Gia Lạc

Đạo diễn: Doãn Chi Hùng

Vợ chồng Trí Đình và Điềm Nhi đều thích hưởng thụ cuộc sống nên quyết định không sinh con. Nhưng, Điềm Nhi lại có thai ngoài ý muốn, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn.

Chọn Tập