Nghịch Duyên

35 tập 41:00 phút 3.116 lượt 2018 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Hàn Mã Lợi , Khương Đại Vệ , Lê Diệu Tường , Trần Gia Lạc , Trần Sơn Thông

Đạo diễn: Quảng Quốc Vĩ

Tỉnh dậy sau hơn 70 năm ngủ đông, Chung Định Quốc tìm về lại cuộc sống bình thường bên gia đình. Đột nhiên, một đồng nghiệp của anh bị sát hại một cách bí ẩn.

Chọn Tập