Xin Chào Sếp Nhé!

15 tập 43:00 phút 1.201 lượt 2018 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Huỳnh Trí Hiền,Trần Tuệ San, Lý Giai Tâm, Hồng Vĩnh Thành, Lý Tử Hùng, Trương Chí Hằng, Phàn Diệc Mẫn, Giản Thục Nhi

Đạo diễn: Quang Vĩnh Trung

Lộ Tại Lâm(Trần Tuệ San)- thư ký cấp cao của phòng thị trường.Tác phong chuyên nghiệp và cách cư xử đúng mực giúp cô ghi điểm với Tổng Giám đốc của phòng-Tống Lễ Cần

Chọn Tập