Thiên Mệnh

28 tập 43:00 phút 3.073 lượt 2018 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Trần Triển Bằng, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa, Đường Thi Vịnh, Diêu Tử Linh, Trần Sơn Thông, Trương Dĩnh Khang, Hà Quảng Bái

Đạo diễn: Diêu Thiên Đường

Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Liệu Vĩnh Diễm sẽ làm gì để xoay chuyển tình thế và thay đổi cục diện?

Chọn Tập