Đường Hoa Nguyễn Huệ

05:00 phút 32 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Nghệ nhân: Văn Tòng

Đạo diễn: SCTV

Đường hoa Nguyễn Huệ thành lập từ năm 2004, nơi đây là không gian đường hoa rực rỡ, thu hút và trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những vị khách du xuân.

Tiếp theo