Cuộc Thi Tận Hưởng Bản Sắc Việt 2018

11:00 phút 37 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Lê Đình Sâm

Đạo diễn: SCTV

Ngoài lưu trữ hình ảnh sau những chuyến đi. Cuộc thi tận hưởng bản sắc Việt 2018 đã mang thông điệp và câu chuyện trải nghiệm sâu sắc.

Tiếp theo