Cuộc Thi Tận Hưởng Bản Sắc Việt 2018

11:00 phút 23 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Điểm Đến Du Lịch

Diễn viên: Lê Đình Sâm

Đạo diễn: SCTV

Ngoài lưu trữ hình ảnh sau những chuyến đi. Cuộc thi tận hưởng bản sắc Việt 2018 đã mang thông điệp và câu chuyện trải nghiệm sâu sắc.