Bao Thanh Thiên P1 - Xử Án Trần Thế Mỹ

6 tập 45:00 phút 6.594 lượt 1993 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Dương Hoài Dân, Lưu Tuyết Hoa, Hầu Bính Doanh, Dương Bình An

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Trần Thế Mỹ thi đậu Trạng Nguyên và được vua ban cho làm Phò Mã. Ngờ đâu, vợ Trạng Nguyên là Tần Hương Liên xuất hiện cùng với hai con, mọi việc bắt đầu từ đây…

Chọn Tập