Bao Thanh Thiên P2 - Trạng Nguyên Thật Trạng Nguyên Giả

5 tập 46:00 phút 5.027 lượt 1993 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Thái Xán Đắc, Trình Tú Anh, Âu Dương Long, Triệu Thụ Hải

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Hai sĩ tử cùng tên Châu Cần lên kinh ứng thí, giữa đường gặp nhau, thấy trùng tên trùng họ đã kết nghĩa huynh đệ. Oái oăm thay, chỉ một trong hai người thi đậu…

Chọn Tập