Duyên Lỡ - Lê Tứ

08:00 phút 5 lượt 2019 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Tân Cổ Nhạc

Ca sĩ: Lê Tứ

Sáng tác: Diệp Vàm Cỏ

Tuyệt phẩm "Duyên lỡ" là sự tình cờ trong của Lê Tứ với thể loại tân cổ. Tuy nhiên, bài ca đã thành công ngoài mong đợi lúc bấy giờ.