Bao Thanh Thiên P26 - Tử Kim Chùy

4 tập 47:00 phút 1.696 lượt 1993 Đài Loan

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Tiểu Vương Gia Triệu Thu Đường được Hoàng Thượng ban Tử Kim Chùy và làm Khâm sai đại thần đến Từ Châu cứu trợ bá tánh nhưng hắn lại vơ vét của cải, khơi dậy dân oán.

Chọn Tập