Ở Hiền Gặp Lành

15:00 phút 1 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Kể chuyện thiếu nhi

Diễn viên: Hồng Vững, Thành Nhân, Thành Rô

Đạo diễn: Minh Trung

Thuận và Hòa tuy sống nghèo khổ, vất vả nhưng nhặt được của rơi liền trả cho người đánh mất và điều tốt lành đã đến với hai anh em họ.

Tiếp theo