Sự Tích Cây Đa Trên Mặt Trăng

32:00 phút 5 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Kể chuyện thiếu nhi

Diễn viên: Đình Phúc, Minh Phi, Nguyễn Ni

Đạo diễn: Minh Trung

Cuội tình cờ phát hiện cây đa thần có phép cải tử hoàn sinh. Một hôm, bọn cướp xông vào nhà và giết vợ Cuội rồi lấy cả lòng để xem anh có cứu được vợ không...

Tiếp theo