Của Thiên Trả Địa

27:00 phút 3 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Kể chuyện thiếu nhi

Diễn viên: Thiện Nhân, Thành Nhân, Xuân Phát, Như Ý

Đạo diễn: Minh Trung

Vì cùng chung cảnh ngộ, lại thấy Thiên sáng dạ nên Địa quyết định làm lụng để giúp bạn ăn học.Thế nhưng đến khi thành tài,Thiên lại quên mất người bạn của mình…

Tiếp theo