Bác Là Niềm Tin

30:00 phút 1 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ca Cổ Nhạc

Diễn viên: Quốc Sỹ, Phi Hải, Thu Nguyệt

Đạo diễn: Minh Đăng, Lê Diệu Hiền

Mỗi lời nói, mỗi việc làm của Bác đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Đó là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nan để mỗi chúng ta học tập.