Tần Thời Minh Nguyệt

54 tập 45:00 phút 4.429 lượt 2015 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Trung Quốc

Diễn viên: Lục Nghị, Trần Nghiên Hy, Tưởng Kình Phu, Hồ Băng Khanh

Đạo diễn: Lý Quốc Lập - Trịnh Vĩ Văn

Nhờ sự giúp đỡ của thiên hạ đệ nhất kiếm khách - Cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh -con trai của thích khách Kinh Kha - từ thiếu niên chưa hiểu chuyện dần thành một đại hiệp

Chọn Tập